Taktäckningsmaterial

Stråtak är ett samlingsbegrepp för tak gjorda av olika grässorter:

  • Vass – Phragmites communis
  • Råg – Secale cereale
  • Vete – Triticum aestivum
  • Ag – Cladium mariscus
  • Säv – Scirpus lacustris
  • Elefantgräs – Miscanthus

Vass är det vanligaste materialet. Den idag använda vassen är oftast importerad från östländer, såsom Estland, Polen, Ungern och även från Kina.

Sedan 10 år görs mycket forskning på vass i Tyskland, Holland, England och Danmark.  Nyckelfrågan är kan vi mäta kvalitén av materialet innan det kommer på taket så att vi kan förutse hållbarheten.

Svensk vass skördas vid Tåkernsjön i Öster- Götland. Tåkern blev 1975 ett naturreservat och omfattar ca 5400 ha, varav ca 1500 ha är vass. Därmed är Tåkernsjön en av nordens största vasstäckter.

1 kvadratmeter vasstak som är 30 cm tjockt väger ca. 35-45 kg (enbart vassen). Det betyder att en kvadratmeter vasstak väger lika mycket som en kvadratmeter tegeltak.

De andra materialen som används för tak är, halm, miscantus och ag.

Takhalm odlas bland annat i Skurup, nordens största takhalm odling. Även kring Ullared odlas regelbundet takhalm.
Halm väger ca 25-30kg/ kvm. En del hembygdsföreningar skördar vass och odlar halm för eget bruk.

I Danmark finns odling med Miscantus, ett gräs som liknar vass som blir mer och mer efterfrågat. Vi känner till Miscantus som en prydnadsväxt för våra trädgårdar, även kallat elefantgräs.

Ag är ett gräs som växer på myrar (=våtmarker). På Gotland och Fårö finns ett 60 tal byggnader täckta med Ag. En unik tradition som fortfarande hålls vid liv genom ett så kallat ”Täckating” (= Gotländsk takläggarfest)