Stråtak

Historia

Stråtak har funnits sedan urminnes tider.

Skateholms utgrävningar tyder på vasstäckta hus (ca 7000 f.Kr).

I Historia naturalis, skriven 50 e.Kr kan man läsa att germanernas tak var täckta med vass. I nordisk litteratur omnäms halmtak för första gången i ett tillägg till Skånelagen (1400-talets slut).

Nämnvärt här är att: ”om bryte vill skiljas från sin herre, då skall han säga upp sin gård på två ting före midsommar eller ett därefter. Och han skall täcka sina hus halvvägs med rör eller halm och lägga ryggningen på sedan, och vartannat ryggträ skall vara nytt” etc.

Härav framgår att man redan då använde både vass och halm.

Den 20 febr 1742 nämns i Kungliga Majestäts Skrivelse till landshövdingarna att landtmännen bör lära täcka bindtak af halm, på det sätt, som i Skåne sker.

Idag är det fortfarande bindetak som gäller. Under 1700 och 1800 talet har de flesta husen varit täckta med råghalm. Efter inträdet av skördetröskan har det flesta försvunnit. Idag täcks lite med halm och flertalet med vass, som är varaktigare än halm.