Utbildningen Stråtaktäckare är här – den första i sitt slag! 

Hösten 2024 startar yrkeshögskoleutbildningen Stråtaktäckare vid Dacapo Mariestad. Ansökan är öppen och du söker senast 15 maj.

Till ansökan —>

Sveriges stråtak är eftersatta, mångfalden av regionala skillnader riskerar att falla i glömska samtidigt som yrkeskåren är liten och medelåldern hög. Vasstak har dessutom stor potential inom nyproduktion – som det bästa takmaterialet för den klimatomställning samhället genomgår.

Utbildningen som är två år och studiemedelsberättigad (CSN), är utformad i samarbete mellan DaCapo Mariestad, Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet och Stråtaktäckarföreningen. Utbildningen Stråtaktäckare inkluderar teoretiska och praktiska moment och ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Stråtaket är ett vackert hantverk, fritt från gifter och miljöbelastning vid framställning, användning och destruktion.

Stråtaket är ett vackert hantverk, fritt från gifter och miljöbelastning vid framställning, användning och destruktion.

Har du frågor om yrket?
Kontakta koordinator för utbildningen och ordförande Joar Nilsson:

kontakt@joarnilsson.se | 0706 403 100