Bli stråtaktäckare!

Hantverkslaboratoriet och Dacapo i Mariestad har nu öppnat möjligheten att upprätta en svensk utbildning till stråtaktäckare.

Sveriges stråtak är eftersatta, mångfalden av regionala skillnader riskerar att falla i glömska samtidigt som yrkeskåren är liten och medelåldern hög. Vasstak har dessutom stor potential inom nyproduktion – som det bästa takmaterialet för den klimatomställning samhället genomgår.

Vi är i uppstarten av att skapa en utbildning och som tidigast kommer den kunna sökas våren 2024.

Löpande kommer denna sida uppdateras med information.

Blir du nyfiken?
Skicka redan nu ett mail till utbildning@stratak.info  
så kommer du hållas uppdaterad.

Koordinator för utbildningen är vice ordf. Joar Nilsson