Information för alla som är intresserade av stråtak

Senaste från oss

Vi har haft det 6 ITS (International Thatchers Society) mötet i Japan. - Vi har varit på det sjätte ITS mötet i Japan. En sammanslutning av ca 1000 täckeföretag genom 7 länders respektive föreningar. Sverige representeras i ITS styrelse av Michael Andersén och Adam Ooms. Läs mer

Stråtak är samlingsnamn på det i folkmun kallat halmtak dvs tak av vass eller halm. Det mest använda materialet är idag vass, procentuellt räknat av antalet kvadratmeter som täcks årligen. Det täcks dock fortfarande med halm. Tekniken att täcka med halm eller vass är likadana och de olika materialen har används vid olika tillfällen genom historien.
Läs mer om stråtak och dess historia