Information för alla som är intresserade av stråtak

Senaste från oss

Ny vägledningsrapport från Danske Täckelaug: Väl Utfört Stråtak - Läs mer

Stråtak är samlingsnamn på det i folkmun kallat halmtak dvs tak av vass eller halm. Det mest använda materialet är idag vass, procentuellt räknat av antalet kvadratmeter som täcks årligen. Det täcks dock fortfarande med halm. Tekniken att täcka med halm eller vass är likadana och de olika materialen har används vid olika tillfällen genom historien.
Läs mer om stråtak och dess historia