Ny vägledningsrapport från Danske Täckelaug: Väl Utfört Stråtak

Väl Utfört Stråtak innehåller den tekniska grunden för att planera och utföra korrekt takarbete på stråtak och utgör grunden för bedömningen för alla stråtak i Danmark.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Här kan du också läsa den danske forskningsrapporten på isolerings värde av stråtak (på engelska). Klicka här