Om Föreningen

Svenska Stråtaktäckarföreningen syfte är att vara en gemensam plattform för stråtaktäckare där vi tillsammans kan utveckla och informera om stråtaken i Sverige. Målet är att skapa en större kunskap om hur stråtaken fungerar som ett alternativt tak i det moderna byggandet och samtidigt vara till hjälp med att bevara lokala traditionella utformningar av stråtak.

Föreningens styrelse är:

Joar Nilsson – ordförande
Michael Andersén – vice ordförande
Urban Nilsson – sekreterare
Nils-Anders Nilsson – kassör
Janis Pucitis – ledamot
Adam Ooms – ledamot
Albin Tuvesson – suppleant