Om Föreningen

Svenska Stråtaktäckarföreningen syfte är att vara en gemensam plattform för stråtaktäckare där vi tillsammans kan utveckla och informera om stråtaken i Sverige. Målet är att skapa en större kunskap om hur stråtaken fungerar som ett alternativt tak i det moderna byggandet och samtidigt vara till hjälp med att bevara lokala traditionella utformningar av stråtak.

Föreningens styrelse är:

Michael Andersén – Ordförande
Joar Nilsson – Vice ordförande
Adam Ooms – sekreterare/kassör, konsult
Janis Pucitis – ledamot
Nils-Anders Nilsson – ledamot