Vi har haft det 6 ITS (International Thatchers Society) mötet i Japan.

Den 6.e generalförsamlingen i Internationella Taktäckareförbundet, ITS, har haft möte i Japan i maj. ITS är en sammanslutning av ca 1000 täckeföretag genom 7 länders respektive föreningar. Sverige representeras i ITS styrelse av Michael Andersén och Adam Ooms.

5 Medlemsföretag från vår förening har representerad Sverige under den konferensen. Totalt blev det ca 150 deltagare från ITS sju medlemsländer. Förutom Sverige (14 deltagare) och Japan deltog även Danmark (43), Holland (36), Tyskland (26), England (11) och Sydafrika (10).