Miljöutvärdering av vass och elefantgräs

Den danska miljöutvärderingen av vass och elefantgräs finns att läsa i sin helhet här.