Ny vägledningsrapport från Danske Täckelaug: Väl Utfört Stråtak

Väl Utfört Stråtak innehåller den tekniska grunden för att planera och utföra korrekt takarbete på stråtak och utgör grunden för bedömningen för alla stråtak i Danmark.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Här kan du också läsa den danske forskningsrapporten på isolerings värde av stråtak (på engelska). Klicka här

Vi har haft det 6 ITS (International Thatchers Society) mötet i Japan.

Den 6.e generalförsamlingen i Internationella Taktäckareförbundet, ITS, har haft möte i Japan i maj. ITS är en sammanslutning av ca 1000 täckeföretag genom 7 länders respektive föreningar. Sverige representeras i ITS styrelse av Michael Andersén och Adam Ooms.

5 Medlemsföretag från vår förening har representerad Sverige under den konferensen. Totalt blev det ca 150 deltagare från ITS sju medlemsländer. Förutom Sverige (14 deltagare) och Japan deltog även Danmark (43), Holland (36), Tyskland (26), England (11) och Sydafrika (10).

ITS möte i Japan

Den 6.e generalförsamlingen i Internationella Taktäckareförbundet , ITS, sker i Japan maj 2019. ITS är en sammanslutning av ca 1000 täckeföretag genom 7 länders respektive föreningar. Sverige representeras i ITS styrelse av Michael Andersén (vice president) och Adam Ooms.
5 Medlemsföretag från vår förening kommer att representera Sverige under den 5 dagar långa konferensen som samlar  ca 150 deltagare från ITS sju medlemsländer. Förutom Sverige (14 deltagare) och Japan deltager även Danmark (43), Holland (36), Tyskland (26), England (11) och Sydafrika (10).

PDF – Klicka för att läsa

Miljöutvärdering av vass och elefantgräs

Den danska miljöutvärderingen av vass och elefantgräs finns att läsa i sin helhet här.